Drukarnia online, TopDruk24.pl

Dotacje


Tytuł Projektu: Wprowadzenie innowacyjnych usług drukarskich przez TOP DRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

 Cel projektu: Budowa przewagi konkurencyjnej firmy TOP DRUK Sp. z o.o. Sp. k., co będzie możliwe dzięki budowie nowej oferty usług drukarskich w oparciu o wieloletnie doświadczenie i odtworzenie tradycyjnych usług, które stanowiły o tożsamości regionu Warmii i Mazur. 

Efekty projektu: Powstanie nowego zakładu produkcyjnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, będącego oddziałem spółki TOP DRUK Sp. z o.o. Sp. k., w ramach którego zostaną wykorzystane nowoczesne innowacyjne rozwiązania technologiczne.

 Wartość projektu: 4 059 000,00 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich: 2 039 700,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.05.01.00-20-0125/17-00 realizowanego w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Cel projektu: wzrost produkcji energii ze źrodeł odnawialnych oraz spadek  emisji CO2

Wartość projektu: 199 835,00 netto (245 797,05 brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 129 892,75 (65%)

Numer umowy o dofinansowanie GRANT/193 realizowanego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Cel projektu: wprowadzenie innowacji procesowej, polegającej na zmianie procesu kontroli jakości przygotowania produkcji z realizowanej przez człowieka na realizowaną przez specjalistyczne oprogramowanie informatyczne

Wartość projektu: 140 000,00 netto (172 200,00 brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 98 000,00 (70%)

Numer umowy o dofinansowanie GRANT/195 realizowanego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Cel projektu: wprowadzenie innowacji procesowej, polegającej na zmianie procesu przygotowania produkcji opakowań (przygotowanie nadruku na opakowanie) z realizowanej przez człowieka na realizowaną przez specjalistyczne oprogramowanie informatyczne.

Wartość projektu: 135 000,00 netto (166 050,00 brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 94 500,00 (70%)

Numer umowy o dofinansowanie GRANT/194 realizowanego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Cel projektu: wprowadzenie innowacji procesowej, polegającej na zmianie obsługi klienta z tradycyjnej na on-line 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez specjalistyczne oprogramowanie informatyczne.

Wartość projektu: 100 000,00 netto (123 000,00 brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 70 000,00 (70%)